دوشنبه 16 بهمن 1396

یوحنا

شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند، تا هر چه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند. یوحنا ۱۶:۱۵

@besharatmasihh

Majid mohammady taghavi

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.