شنبه 2 دی 1396

فیلیپیان

6 او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، 7 بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. 8 و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. 9 پس خدا نیز او را به‌غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، 10 تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، 11 و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ ’خداوند‘ است، برای جلال خدای پدر. ( 2   فیلیپیان : 6-11

Majid mohammady taghavi 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.