دوشنبه 20 شهریور 1396

صبر در خداوند


صبر در خداوند:

 

صبر در خداوند، مستلزم انظباط و تعهد می ‌‌باشد، و لزومات اولیه برای یک، "صبر موفق"، چهار خصلت می‌‌باشند.


1 ایمان:

 

خداوند می‌فرماید: «فکرهای‌ من‌ فکرهای‌ شما نیست‌، و راه‌های‌ من‌ هم‌ راه‌های‌ شما نیست‌. به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ آسمان‌ بلندتر از زمین‌ است‌، راه‌های‌ من‌ نیز از راه‌های‌ شما و فکرهای‌ من‌ از فکرهای‌ شما بلندتر و برتر است‌.اشعیا(۵۵: ۸،۹)

از دیدگاه انسانی، خداوند همیشه طرق و زمان هایی را انتخاب می‌‌کند که با ما متفاوت هستند.

ولی‌ به تدریج که در صبر و ایمان به او، منتظر نتیجه می‌‌شویم، در می‌‌یابیم که طروق و زمان‌های او آنچنان هم غیر منطقی نبوده اند.

و از آنجایی که ما می‌‌آموزیم تا موزون و هماهنگ با، "خواست و زمان های" خداوند به سر ببریم، علت انتخاب زمان‌های او را شناخته و ارج خواهیم نهاد.


٢- فروتنی:


در صبر برای اقدام خداوند، ما می ‌‌بایستی به نیاز خود به او یقین داشته باشیم.

تسلیم اراده و زمان خداوند شدن، فروتنی و تواضع کامل ما را لازم دارد.

ما نمی توانیم بنا بر خواست و زمان خود، تصمیم گیری نموده و به زندگی ادامه دهیم، و در عین حال ادعا کنیم که زندگیمان را کاملاً به خداوند سپرده ایم.


٣- تحمل:

آیا شما حاضرید در شرایط فعلی خود باقی بمانید تا زمانی که هدایت مقدس و واضح خداوند را دریافت نمأیید؟


صبر برای زمان خداوند و شنیدن از او، به این مفهوم نیست که ما در حال فعالیت نیستیم و اجازه داده ایم در طول این زمان، شرایط و موقعیت ما از هم پاشیده شوند.

برای هماهنگ و موزون بودن با زمان خداوند، باید تصمیم بگیریم تا با جدیت متحمل شرایط خود بشویم.


۴ - شجاعت:


از دیگر لزومات برای حصول یک صبر موفقیت آمیز ، "شجاعت" ما می‌‌باشد.

اگر شجاع و مواظب نباشیم، این امکان وجود دارد که ما دست از شنیدن از خداوند کشیده، به نصیحت‌های غیر الهی گوش فرا دهیم.

ما می ‌‌بایستی گوش خود را به شنیدن از خداوند عادت بدهیم.

در آن صورت است که اشتباه نخواهیم کرد و به بیراهه نخواهیم رفت.

صبر برای خداوند یکی از حکیمانه‌ترین و مهمترین عاداتی است که ما در زندگی خود اتخاذ می‌‌کنیم.

این صبر، وقت گذرانی و تنبلی ما نیست.

بلکه اینگونه صبر، یک تلاش فعال می‌‌باشد که، ایمان، فروتنی، تحمل و شجاعت ما را لازم دارد.

وقتی با خداوند صبر می‌‌کنیم، و اجازه می‌‌دهیم تا امور بنا بر اراده و زمان الهی او پیش روند، تمام قسمت‌های زندگی ما در جای صحیح خودشان قرار خواهند گرفت.


Majid mohammady taghavi 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.