دوشنبه 26 تیر 1396

خدا نخواهد شنید

"خدا نخواهد شنید"
یکی از دلایلی که بر اساس کتاب مقدس گوش های خدا را در برابر دعا یک شخص می بندد در مزمور 66: 18 آورده شده است. در آنجا می خوانیم:


 " اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید."


همانطور که می بینیم، وجود شرارت و بدی در قلب یک انسان گوش های خدا را در برابر دعاهای او می بندد. پطرس در این رابطه به شمعون جادوگر گفت:


اعمال 8: 21-22

" تو را در این امر، قسمت و بهره ای نیست زیرا که دلت در حضور خدا راست نمی باشد.پس از این شرارتِ خود توبه کن..."


قلب برای خدا بسیار مهم است. زیرا آنجا تنها جایی است که می تواند ساکن شود. قلبی گناهکار جایی مناسب برای خدا نیست. چنین قلبی بر روی خدا بسته است و خدا در آنجا یافت نخواهد شد. امثال 15: 29 در این رابطه می گوید:


امثال 15: 29

" خداوند از شریران دور است،‌ اما دعای عادلان را می شنود. "


در دنیا مردمی شریر هم وجود دارند. ما باید این موضوع را بدانیم زیرا ممکن است در مواقعی با آنها روبرو شویم. پس اگر کسی به شما می گوید که خدا صدایش را نمی شنود، یکی از دلایل احتمالی (بلکه نه تنها دلیل) می تواند این باشد که شخص مورد نظر در قلب خود شرارت و بدی را جای داده است. خدا چنین فردی را نمی شنود.

Majid mohammady taghavi 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.